DAGPENGESATSER

Det skal du være opmærksom på:

  • Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder med højeste indtægt inden for de sidste 24 måneder. (gælder pr. 1. juli 2017)
  • Du kan som fuldtidsforsikret medlem af a-kassen få udbetalt 90 % af din tidligere løn, men dog højst den maksimale dagpengesats.
  • Som nyuddannet får du en fast dagpengesats (dimittendsats). Satsen er afhængig af, om du er forsørger eller ej. Hvis du er forsørger, er din sats 82 % af den maksimale dagpengesats. Hvis du ikke er forsørger, er din sats 71,5 % af den maksimale dagpengesats.
  • Vi beregner din dagpengesats på baggrund af oplysninger om din løn og arbejdstimer fra e-Indkomstregistret.

Fra 1. juli 2017 er følgende satser gældende:

Dagpenge:

Fuldtidsforsikret:

18.403 kr./mdr.  

Deltidsforsikret:

12.269 kr./mdr.  

Dimittend fuldtid med forsørgelsespligt:

15.090 kr./mdr.  

Dimittend deltid med forsørgelsespligt:

10.061 kr./mdr.  

Dimittend fuldtidsforsikret:

13.158 kr./mdr.  

Dimittend deltidsforsikret:

8.772 kr./mdr.  

Ungesats fuldtidsforsikret (50 pct sats):

9.202 kr./mdr.  

Ungesats deltidsforsikret (50 pct. sats)

6.135 kr./mdr.  

Efterløn:

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)

18.403 kr./mdr.

 

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)

12.269 kr./mdr.

 

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)

16.747 kr./mdr.

 

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)

11.165 kr./mdr.

 

Skattefri præmie: 1 portion: 13.244 kr.

Fuld tid - max. antal portioner er 12 = 158.928 kr.

G-Dage:

Arbejdsgiveres dagpengegodtgørelse for de første to ledige dage

Hel godtgørelse

pr. dag kr. 849,00

Halv godtgørelse

pr. dag kr. 425,00

Du skal som minimum have en månedsløn på 22.230 kr. pr. mdr. for at få højeste dagpengesats

 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn