Kontingent og betaling 2014

Kontingent pr. måned:

Fuldtidsforsikret inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring, uden efterlønsordning: 940 kr.
Fuldtidsforsikret inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring, med efterlønsordning: 1.415 kr.
Forbundsmedlem (u. a-kasse) inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring: 463 kr.

Ovennævnte beløb er fradragsberettigede med undtagelse af forsikringerne:
Fritidsulykke (frivillig) 43,50 kr. og gruppeliv 32,50 kr.

Kontingent - unge i fritidsjob samt lærlinge mm:
Der findes forskellige billige former for medlemskab for unge med fritidsjob, lærlinge mm. Er du i tvivl om du betaler det rigtige beløb - er du meget velkommen til at kontakte kassererkontoret.

Opgørelse:
Når året er gået, indberetter 3F til skattevæsenet, hvad du har betalt i fagforenings- kontingent, A-kassebidrag og efterlønsbidrag (ikke indbetalt klubkontingent).
Beløbene kan du se i din skattemappe på SKAT's hjemmeside: www.skat.dk

For 2013 er fradragene for et fuldtidsmedlemskab ved medlemskab hele året:
A-kasse: 5.640, efterlønsbidrag: 5.604, forbund: 3.000

For 2014 er de tilsvarende tal:
A-kasse: 5.724, efterlønsbidrag: 5.700, forbund: 3.000

Det lavere fradrag for forbundsmedlemskabet skyldes, at VKO-flertallet i Folketinget har vedtaget et loft over fradraget for faglige kontingenter - og at S-SF-R regeringen (endnu) ikke har tilbagerullet ændringen.

Betalingsform:
Kontingentet til 3F kan betales på flere måder:
- Via lønnen, hvis arbejdsgiveren vil
- Via PBS
- Via bank eller kontant

For arbejdsløse og efterlønsmodtagere trækkes skyldigt kontingent direkte i dagpengene.

Kontonummer
reg.nr. 1551 konto 4139151

PBS nummer
PBS nummer: 03795578, deb.gr.: 00001, dit kundenummer er de første 9 cifre af dit cpr.nr.

Du er altid selv ansvarlig for, at kontingentet er betalt til tiden!

Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn