Kontingent og betaling 2017

Kontingent pr. måned:

Fuldtidsforsikret inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring, uden efterlønsordning: 976 kr.
Fuldtidsforsikret inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring, med efterlønsordning: 1.471 kr.
Forbundsmedlem (u. a-kasse) inkl. fritidsulykke og gruppelivsforsikring: 479 kr.

Ovennævnte beløb er fradragsberettigede med undtagelse af forsikringerne:
Fritidsulykke (frivillig) 41,50 kr. og gruppeliv 32,50 kr.

Kontingent - unge i fritidsjob samt lærlinge mm:
Der findes forskellige billige former for medlemskab for unge med fritidsjob, lærlinge mm. Er du i tvivl om du betaler det rigtige beløb - er du meget velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontingentnedsættelse:
Der er forskellige muligheder for nedsat kontingent for medlemmer, der
- har mistet dagpengeretten
- er på kontanthjælp
- uforskyldt står helt uden indtægter
Al henvendele om evt. nedsættelse af kontingent skal foregå til afdelingen.

Opgørelse:
Når året er gået, indberetter 3F til skattevæsenet, hvad du har betalt i fagforenings- kontingent, A-kassebidrag og efterlønsbidrag (ikke indbetalt klubkontingent).
Beløbene kan du se i din skattemappe på SKAT's hjemmeside: www.skat.dk

For 2016 er fradragene for et fuldtidsmedlemsskab:
A-kasse: 5.856, efterlønsbidrag: 5.856, forbund: 4.764

For 2017 er fradragene for et fuldtidsmedlemsskab:
A-kasse: 5.964, efterlønsbidrag: 5.940, forbund: 4.860

Betalingsform:
Kontingentet til 3F kan betales på flere måder:
- Via lønnen, hvis arbejdsgiveren vil
- Via PBS
- Via bank eller kontant
For arbejdsløse på understøttelse og efterlønsmodtagere trækkes skyldigt kontingent direkte i dagpengene.
Kontonummer
Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0004139151 eller Arbejdernes Landsbank reg.nr 5324 konto 0000377482
PBS nummer
PBS nummer: 03795578, deb.gr.: 00001, dit kundenummer er de første 9 cifre af dit cpr.nr.

Du er altid selv ansvarlig for, at kontingentet er betalt til tiden!

Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn