Arbejdsskader

Er der miljøforhold på arbejdspladsen, der er utilfredsstillende, eller sker der ulykker, skal du kontakte sikkerhedsrepræsentanten eller fagforeningen.

I arbejdsskadesager har vi advokat og lægekonsulent foruden vores egen socialrådgiver, sagsbehandler samt faglig sekretær på området.

Når ulykker og skader skal anmeldes er der en del papirarbejde, og det er vigtigt at få det hele med og at svare rigtigt på de forskellige spørgsmål, også der for er det vigtigt at kontakte sikkerhedsrepræsentant eller fagforening.

Henvend dig også i afdelingen, hvis du mener, du har en erhvervssygdom.

Den slags sager er som regel så vanskelige, at man ikke selv kan klare dem.

Arbejdsgiveren, har pligt til at anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet (link), hvis der er mere end 1 sygedags fravær, men også du har et ansvar, hvis du skal kunne få erstatning gennem arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Du kan få erstatning til:

  • Behandling, der ikke betales af andre (fysioterapeut og kiropraktor)
  • Ødelagte briller o.l.
  • For tab af erhvervsevne
  • For påførte mén
  • Overgangshjælp til efterladt i tilfælde af dødsfald
  • Tab af forsørger

Hvis det kan bevises, at arbejdsgiveren er ansvarlig for ulykken, kan der anlægges civilt søgsmål med krav om dækning for:

  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Svie og smerte
  • Andre dokumenterede udgifter
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn