Ekstraordinær generalforsamling i 3F Kastrup

09-11-2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 28. november 2017 kl. 15.30, 3F Kastrup, Saltværksvej 68

Dagsorden:

Valg af dirigenter

Bestyrelsens forslag til ændring af 3F Kastrups love

Forslaget indebærer at vi fremover har en valgt afdelingssekretær (foruden formand og næstformand).

Den daglige ledelse i fagforeningen (Arbejdsudvalget) vil her efter består af formand, næstformand, afdelingssekretær og a-kasseleder.

Forslaget indebærer ikke udvidelse af det samlede antal af valgte/ansatte i fagforeningen.

Hvis forslaget vedtages, vil de nye love være gældende på den ordinære generalforsamling, der afholdes umiddelbart efter den ekstraordinære.

 

På bestyrelsens vegne

Henrik Bay-Clausen
Formand

Se mere her i linket.

 

Følg os på Facebook

 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn