Nyt fra generalforsamlingen

28-11-2018

Der var et flot fremmøde til den årlige generalforsamling, som bl.a. godkendte et forslag om en kontingentforhøjelse på 4,5 kr. pr. måned. Yderligere blev der vedtaget en ændring i Forretningsordens pkt. 4 vedr. at generalforsamlingen optages, og de fotos som bliver taget, kan blive brugt på 3F’s medier.

d b

Der var genvalg til:
Formand Henrik Bay-Clausen

Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Kim John Christiansen, Spirit Aircargo (nyvalg)
Karin Timmermann, Sodexo
Kim Rosenberg, City Renovation
Flemming Brygger, Tårnby Kommune
Michael Engelhardt, City Container
Pia Kyhl, Inflight Media
Morten Malchau, CPH

Udvalgene fortsætter med nyvalg til:
Theis Grønlund Miljøudvalget
Kenneth Hansen, Miljøudvalget
Jeanette Christoffersen, Uddannelsesudvalget
John Romeo, Uddannelsesudvalget
Michael Thomsen, Stemmeudvalget

s

 

 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn