Endelig aftale for renovationsarbejderne i ARC

15-02-2019

ARC – Amager Ressource Center, er fra 1. januar i år dem der indsamler renovation i Tårnby og Dragør.

Efter et langt forhandlingsforløb har 3F Kastrup og ARC endelig landet en lønaftale, for renovationsarbejderne som alle er medlemmer i 3F Kastrup.

p

i

I forhandlingsudvalget, der bestod af 3F repræsentanter og tillidsrepræsentanten, er der tilfredshed med resultatet, der er en lokal lønaftale under den kommunale overenskomst.

Efterfølgende kommer alle Københavns byområder løbende over de næste par år at skulle insources under samme arbejdsgiver.
 
Læs mere

3F Kastrup

- Din lokale fagforening for Kastrup og omegn